Investeringar

Property Income SEK 2017 kommer att göra investeringar i förvaltningsfastigheter primärt i Sverige, med stabila kassaflöden och bra utdelningskapacitet. Fonden är inte låst vid något speciellt segment men t.ex. mindre konjunkturkänslig handel, samhällsfastigheter och hyresbostäder passar väl in i fondens investeringsstrategi.

Investeringsförfarande

Merparten av de investeringar som fonden kommer att utvärdera är bolag skapade av Catella Corporate Finance. Fondens investeringskommitté kommer även att utvärdera andra investeringar som uppfyller fondens strategi och placeringsinriktning (se prospektet). Fonden förväntas investera vid sidan av andra större institutionella investerare, vilket skapar möjlighet för investerare att delta i de mest attraktiva projekten med stabila kassaflöden.

Fondens första potentiella investering

Fondens första potentiella investering som utvärderas är den defensiva handelsportföljen Tre Kronor, med främst Systembolaget och matbutiker som ICA, Coop och Hemköp som hyresgäster. Fastigheternas starka kassaflöden skapar därmed stabil och god utdelningskapacitet till ägarna. Detta är även ett segment institutioner fokuserat på senaste åren och fonden ger nu även mindre institutioner och andra investerare en möjlighet till exponering mot defensiva handelsfastigheter.

Tre Kronor